Kære medlemmer
2022 blev, efter et par års nedlukninger, et helt normalt år, hvor vi fik afholdt de velkendte arrangementer – generalforsamling, fællesspisninger, høstmarked, juletræsfest osv. – og efter generalforsamlingen 01.03.23, der blev afviklet i samarbejde med vandværket, er vi
nu klar til at tage fat på et nyt foreningsår.
På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse for 2023/2024 valgt og efterfølgende konstitueret:
Formand Inge Daugaard 20 93 09 35
Næstformand Jens Rønstrup 29 44 81 95
Sekretær Jette Rod 20 94 01 41
Bestyrelsesmedlem Henrik Gregersen 20 74 81 87
Bestyrelsesmedlem Thorkild Toxværd 21 51 59 49
Bilagskontrollant (uden for bestyrelsen) Birgtte Torp
Regnskabsfører (uden for bestyrelsen) Bettina Hougaard

Som sagt har 2022 budt på mange af vores velkendte aktiviteter – og flere af dem i et godt samarbejde med meninghedsrådet,
Men det var også året, hvor vi fik realiseret vores planer om at etablere en shelterplads på området bag Gjesinghus. Ved hjælp af fondsmidler har vi fået opført 3 shelters, et madpakkehus med bord/bænkesæt, en handicapvenlig sti/mooncarbane, en toiletbygning samt indkøbt en robotplæneklipper og 4 mooncars og desuden er området blevet tilplantet med træer og buske. Det hele blev indviet i forbindelse med høstmarkedet i september,
hvor Benny Hammer klippede snoren.
Sidst på året fik vi installeret nye varmepumper i den store sal, disse blev finansieret af midler fra Elrofonden og kommunen – og vores næste projekt er at søge fondsmidler til solceller og nyt gulv i den store sal.
I 2022 udbrød der også krig i Ukraine – og det har tilført Gjesing en del nye beboere, da Bakkely i marts blev genåbnet og siden har modtaget primært kvinder og børn, der er flygtet fra krigen. De nye beboere er blevet taget rigtig godt imod, de har modtaget et utal af donationer og da de sidste sommer inviterede til fællesspisning i Gjesinghus, var der fuldt hus.
Hvis du vil leje huset, skal du henvende dig på flg. nr. 29 39 89 63
Til slut vil vi takke dig for at forny dit medlemskab/melde dig ind i GOB.
Er du nytilflyttet til Gjesing, vil vi gerne byde dig velkommen til byen med et gratis
medlemskab det første år.
Find os på:
Hjemmesiden www.gjesing-by.dk
Facebook: ”Det sker i Gjesing”
Velkommen i Gjesinghus
Bestyrelsen