Velkommen til Gjesing By

Gjesing ligger på Djurslands smukkeste plet – lige op af det største skovområde på Danmarks snude.

Om sommeren kan man nyde turen og følge Margueritruten som bringer dig forbi mere end 200 af Danmarks største seværdigheder og attraktioner.

For mere viden om Gjesing og omegn kan det anbefales at besøge “Rougsø Egnsarkiv og Museum” som ligger i kælderen på Vivild Skole, det har åbent hver mandag fra kl. 15,00 til 21,00 eller du kan besøge deres hjemmeside.

Lokalarkivet: Klik her

 

Løvenholmskoven

Løvenholm Slot ligger i udkanten af det store skovområde, der kaldes Løvenholmskovene som er på omkring 3300 ha og rummer en mangfoldighed af skovhistoriske spor, blandt andet skovridderbolig, og skovarbejderhuse, anlæg med tilknytning til tørveproduktion, anlæg med tilknytning til skovdrift.

Gamle billeder

Billeder er venligst udlånt af Rougsø Lokalarkiv

Løvenholm Slot

Løvenholm, der oprindelig hed Gjesingholm, var før reformationen i kirkens eje, men blev ved Reformationen en del af krongodset. Hovedgården, der er en fin renæssancebygning, er opført over flere omgange.

Den ældste del(østfløjen) er opført i slutningen af 1500-tallet, mens sydfløjen stammer fra 1640´erne.

Hovedbygningen ligger på en kunstig opbygget holm, mens avlsbygningerne har ligget nord for hovedbygningen. Af ladegårdens avlsbygninger er kun den østre sidelænge bevaret. I 1600-tallet var der en del studeopdræt på Løvenholm.

Slotsparken er åben for publikum. Se voldgraven, parken med allèerne,stengærderne, der afgrænser park fra landskabet, Mølledammen og den Gamle smedje som for et par år siden er blevet smukt renoveret.

Se Løvenholms hjemmeside: Klik her