GOB Bestyrelse

Aktivitetsoversigt

Billeder

GOBs Bestyrelse

Inge Daugaard

Formand & Udvalgsformand
20 93 09 35
ingedaugaard@hotmail.com

Jens Rønstrup

Næstformand
29 44 81 95
roenstrup@gjesings.net

Jette Rod

Bestyrelsesmedlem
Sekretær

20 94 01 41
jetterod@gmail.com

Thorkild Toxværd

Bestyrelsesmedlem
21 51 59 49
thorkildtox@live.dk

Dennis Jensen

Bestyrelsesmedlem
22 42 12 23
denje1103@gmail.com

Kasserer uden for bestyrelsen – Birgitte Torp
23 34 45 06
info@gjesing-by.dk

Regnskabsfører uden for bestyrelsen – Bettina Hougaard

info@gjesing-by.dk

Vedtægter for Gjesing og Omegns Beboerforening
Hent vedtægterne her som PDF

Medlemskontingent 23 – 24, FB[1431]
Hent dokumentet ved at trykke på linket