Kære medlemmer
Så fik vi sagt farvel til 2023, der har budt på en række af vores velkendte aktiviteter, en del
af dem i godt samarbejde med menighedsrådet – noget nyt er dog også kommet til, nemlig
Quizz – aftner, der fra start er blevet taget rigtig godt imod og som varmt kan anbefales.
Efter generalforsamlingen 21.02.24, der blev afviklet i samarbejde med vandværket, er vi
nu klar til at tage fat på et nyt foreningsår.
På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse for 2024/2025 valgt og efterfølgende
konstitueret:
Formand Inge Daugaard 20 93 09 35
Næstformand Jens Rønstrup 29 44 81 95
Sekretær Jette Rod 20 94 01 41
Bestyrelsesmedlem Thorkild Toxværd 21 51 59 49
Bestyrelsesmedlem Dennis Jensen 22 42 12 23
Bilagskontrollant (uden for bestyrelsen) Birgtte Torp
Regnskabsfører (uden for bestyrelsen) Bettina Hougaard

Efter vi i 2022 ved hjælp af fondsmidler fik etableret vores shelterplads og mooncarbane
samt, også med fondsmidler, fik installeret nye varmepumper i den store sal, er vi nu gang
med nye projekter.
Det er vigtigt for os som bestyrelse at holde huset vedligeholdt og opdateret – og i mange
år har den sydvendte gavl på den gamle del af huset voldt problemer. Den er dårligt
isoleret og der trækker fugt op i den, hvilket bla medfører en del vedligeholdelse. Vi har
forsøgt en del gennem årene, men har nu besluttet at søge fondsmidler til at få den
udskiftet.
Vi har også siden 2022 fået en del nye indbyggere i form af ukrainske flygtninge, der er
flyttet ind på Bakkely. Der er nu gået 2 år med skiftende antal beboere, flygningestrømmen
er aftaget og desuden har Norddjurs for længst opfyldt sin kvote, således at nytilkomne vil
blive henvist til andre kommuner. Det er derfor blevet besluttet at lukke Bakkely ned
indenfor de kommende måneder – men der skal lyde en stor tak til byens borgere for mod
tagelsen og for de utrolig mange donationer, der alt sammen har medvirket til, at vores nye
naboer har fået en god start på deres nye tilværelse.
Hvis du vil leje huset, skal du henvende dig på flg. tlf. nr.  29 39 89 63

Til slut vil vi takke dig for at forny dit medlemskab/melde dig ind i GOB.
Er du nytilflyttet til Gjesing, vil vi gerne byde dig velkommen til byen med et gratis
medlemskab det første år.
Find os på
Hjemmesiden www.gjesing-by.dk
Facebook: ”Det sker i Gjesing”

Velkommen i Gjesinghus
Bestyrelsen