Kære medlemmer

Efter de sidste 2 års nedlukninger ser det nu ud til, at vi atter er tilbage i normale tilstande. Den årlige generalforsamling er afviklet i samarbejde med vandværket og vi er nu klar til at tage hul på et nyt foreningsår.

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse for 2022/2023 valgt og efterfølgende konstitueret:

Titel Navn Telefon Email
Formand/udvalgs formand Inge Daugaard 20 93 09 35 ingedaugaard@hotmail.com
Næstformand Jens Rønstrup 29 44 81 95 roenstrup@gjesings.net
Bestyrelses medlem/Sekretær Jette Rod 20 94 01 41 jetterod@mail.com
Bestyrelses medlem Thorkold Toxværd 21 51 59 49 thorkild@live.dk
Bestyrelses medlem Henrik Gregersen 20 74 81 87 henrik@balmi.dk
Kasserer uden for bestyrelsen Birgitte Torp 23 34 45 06 info@gjesing-by.dk

Som sagt har de sidste år været præget af nedlukninger og deraf følgende lavt aktivitetsniveau i foreningen. Dette har selvfølgelig også haft indflydelse på vores økonomi – men vi har dog klaret os fornuftigt igennem krisen.

Sidste år søgte vi og fik bevilget knap 400.000 til dels at opføre et shelterområde med 3 shelters, madpakkehus, bålplads mv, dels at anlægge en handicapvenlig sti/mooncarbane rundt på området. Arbejdet er så småt gået i gang, så vi håber, at vi inden længe kan invitere til indvielse af de nye faciliteter.

Ellers kommer året til at byde på flere velkendte aktiviteter. Det er blevet efterlyst at genoptage vores nørkleaftner- der er dog ikke ressourcer til det i bestyrelsen, men hvis nogen har lyst til at stå for det, er man meget velkommen til det.

Hvis du vil leje huset, skal du henvende dig på flg. nr. 29 39 89 63.

Til slut vil vi takke dig for at forny dit medlemskab/melde dig ind i GOB.

Er du nytilflyttet til Gjesing, vil vi gerne byde dig velkommen til byen med et gratis medlemskab det første år.

Velkommen i Gjesinghus
Bestyrelsen