Gjesing Vandværk
og
Gjesing og Omegns Beboerforening
afholder generalforsamling
onsdag d. 1. marts 2023 kl. 18.00
i Gjesinghus
Som vanlig afholder Gjesing Vandværk og GOB generalforsamling
sammen.
Aftenen afvikles med følgende program:
Kl. 18.00: Fællesspisning: Tarteletter og dessert
1 øl/vand
Kaffe
Spisningen er gratis.
Kl. 18.30 Generalforsamling i vandværket med dagsorden iflg vedtægterne.
Evt. forslag til dagsordenen iflg. vedtægterne.
Kl. 19.15 Generalforsamling i GOB med dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag til dagsordenen iflg. vedtægterne.
Vi glæder os til at se jer
Vel mødt
Vandværket og GOB